"Промените в климата са най-страшната криза, пред която човечеството някога се е изправяло."
– Грета Тунберг

Проект No. 2021-1-PL01-KA220-VET-000029792