"Η κλιματική αλλαγή είναι η πιο επικίνδυνη κρίση που έχει ποτέ αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα"
– Greta Thunberg

Αρ. Προγράμματος 2021-1-PL01-KA220-VET-000029792