"Zmiana klimatu jest najpoważniejszym kryzysem, z jakim kiedykolwiek przyszło się mierzyć ludzkości."
– Greta Thunberg

Projekt Nr: 2021-1-PL01-KA220-VET-000029792