ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

...

Η συγκριτική έκθεση είναι μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στις χώρες των εταίρων, όσον αφορά στην περιβαλλοντική στρατηγική που ακολουθούν. Καλύπτει θέματα όπως η ενεργειακή πολιτική, οι μελλοντικές τάσεις, οι κύριες προκλήσεις και απειλές και η περιβαλλοντική νομοθεσία.


PODCASTS

Podcasts για τις «πράσινες βέλτιστες πρακτικές» που σχετίζονται με βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αιθαλομίχλη και το αποτύπωμα άνθρακα. Τα θέματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας κατά τον σχεδιασμό των πόλεων και την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και αλλαγών.

Οι υπότιτλοι στις γλώσσες του έργου μπορούν να διαμορφωθούν στην επιλογή Settings/Subtitles option.


ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο Οδηγός Πράσινων Βέλτιστων Πρακτικών είναι μια συλλογή από λύσεις που μπορούν να εφαρμόσουν οι τοπικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ή ακόμη και οι εταιρείες ώστε να ανταποκριθούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα κατά το σχεδιασμό νέων έργων, γεφυρών, δρόμων, κτιρίων κ.λπ. Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης τις δυνητικές απειλές στην εφαρμογή πράσινων λύσεων, με βάση προηγούμενη έρευνα και συγκριτική έκθεση.