Ръководство: Добри екологични практики

Ръководство: Добри екологични практики: компилация от решения, които местните лица, отговарящи за строителните дейности, могат да прилагат, за да отговорят на екологичните проблеми при проектирането на нови жилищни комплекси, мостове, пътища, сгради и др.

В ръководството са включени и някои предупреждения, ако практиките описани в него не бъдат приложени. Това е съобразено със свободните проучвания на водещи организации, направени на национално ниво. Също така ръководството, съдържа 3 подкаста по темата добри зелени практики, свързани с промените в климата, възобновяемите енергийни източници, смога и въглеродния отпечатък.

practice guide
practice guide

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС: 'Изкуството на зелените квартали'

Обучителен Курс: 'Изкуството на зелените квартали' има за цел да предостави знания на студенти по инженерство, от средното професионално училище, за това как да проектират зелени квартали на бъдещето, поддържайки всички инженерни, научни, технически и екологични стандарти. По отношение на всички екологични въпроси и стандарти, студентите ще използват IO1 – Ръководството за добри екологични практики.

В курса са включени учебни материали, допълнителни планове на уроци, съвети и различни дейности. Ще бъде достъпен в онлайн платформата Moodle или в стандартния си вид. Очаква се 'Изкуството на зелените квартали' да бъде революционна образователна иновация за бъдещи инженери и учители, съдържаща рамка/дидактична мрежа, насоки за строителство/инженерство/математика, прилагани при планиране на обекти, образователни материали, допълнителни планове за уроци. Освен това налични ще бъдат и насоки за адаптиране на курса към онлайн платформата, ръководство за онлайн Бадж система, обратна връзка, управление и превод. Започнете курс по дизайн.

ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО НА МЛАДИЯ ИНЖЕНЕР (YEP)

Електронно портфолио на младия инженер (YEP)- наръчникът е компилация от решения как да създадете привлекателно електронно портфолио с помощта на разнообразни дигитални инструменти за популяризиране/промотиране на собствените постижения/бизнес дейност и позиция на пазара на труда. Всеки, който излиза на пазара на труда или сменя професията или длъжността си, ще има нужда от някакви насоки за това как да се представи публично. YEP ще помогне на потребителя да научи как да създаде ефективно електронно портфолио и как да структурира съответната информация. Потребителят ще научи за приложения, програми и инструменти за създаване на електронно портфолио - пакет с ресурси, който ще ви помогне да започнете да създавате вашето собствено портфолио.

practice guide