LOGO

Stowarzyszenie Oświatowe “EDUKATOR”

Работи на територията на гр. Лодз от 10 май 1996г. въз основа на Закона за сдруженията, притежаващи юридическа правосубектност. Асоциацията си партнира с много институции, които се занимават с осъществяването на социални и образователни проекти: градът Лодз, фондация Inkubator Przedsiębiorczości в Лодз, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partnerstwa Network, Wojewódzkiron Gospodarzki FundujŚ (Регионален фонд за опазване на околната среда и управление на водите), Kuratorium Oświaty (Министерство на образованието). Освен това Асоциацията си сътрудничи с много професионални и технически училища, като организира семинари и обучения, насочени към повишаване на квалификацията на младите хора, навлизащи на пазара на труда.

LOGO

DOMSPAIN SLU

Това е компания за обучение и консултации, която работи на национално и международно ниво. Предлага разнообразие от услуги на публичния и частния сектор в Испания, като активно се включва в инициативи и международни схеми, с помощта на добре изградена мрежа от партньори в чужбина. Курсовете и обученията се провеждат в собствените им помещения, както и в 6 граждански центъра и 5 основни и средни училища в провинция Тарагона. В тях работят 40 преподаватели, а студентите достигат до 1400 за учебна година. DomSpain разполага с висококвалифициран екип по информационни технологии, който е реализирал различни проекти на национално и международно ниво, включващи и разработването на образователни платформи. DomSpain е член на Международната асоциация за електронно обучение, международна мрежа от професионалисти, изследователи и студенти. Компанията се фокусира върху стабилизирането на възможностите за малките предприятия и организации, както и доброволчеството, работата по социални въпроси. В тези дейности се включват всички членове на общността, включително работодатели и държавни служители на всякакви нива.

LOGO

E-Nable Greece

Това е доброволческа компания, която развива активна дейности в Гърция и представя проектите на глобалната общност e-Nable. Тя визира социалната несправедливост към хората с увреждания, както и към тези, страдащи от липса на ресурси, образование и възможности. E-Nable се насочва към използването на новите технологии като 3D принтиране, 3D сканиране и мехатроника за проектиране, производство и развитие на помощни устройства и обучение за по-широката аудитория. Целта на това е хората да влязат в ролята на разпространители, които да популяризират активната гражданска позиция и да се обединят като общност. Група от професионалисти и доброволци- инженери, учители, психолози и социални работници съставят екипа на организацията. Освен това, тя е член на 'ATLAS', Централизирана система за подкрепа на стажове за гръцки студенти с висше образование. E-Nable влиза в ролята на организатор-домакин за различни стажантски позиции, като помага на младите хора да практикуват академичните си познания в областта на инженерните услуги и грижите за хора с увреждания.

LOGO

Emphasys Centre

Центърът Emphasys е създаден през 1998 г. и работи като център за образование, ИКТ обучение (Информационни и комуникативни технологии) и изследователски център. Одобрен е от Министерството на образованието, културата, спорта и младежта на Кипър. Разполага със силен екип от професионалисти, който включва експерти по ИКТ, психология, социология, образование, право, икономика, бизнес, човешки права, езици, комуникация, архитектура и графичен дизайн.

Emphasys предлага услугите си на множество обществени и частни организации, както и на отделни хора и професионалисти от всякаква възраст и произход. Центърът включва 4 взаимосвързани отдела. Образователният отдел предлага валидирани и акредитирани ИТ курсове, като GCE A’ Level Computer Science за студенти, влизащи във ВУЗ или Европейска компютърна шофьорска книжка (ECDL) за професионалисти, като същевременно предоставя услуги за кариерно консултиране. Отделът по ИКТ включва две напълно оборудвани звена: звено STEAM и звено за обучение на ЕС. Отделът ЕС се фокусира върху предоставянето на широк избор от курсове за образователна мобилност по Еразъм+ KA1 за професионалисти и граждани от Европейския съюз. Другият отдел (STEAM) е изцяло обурудван с високотехнологични устройства и предлага на младите хора курсове, свързани с проекти, които комбинират роботика, 3D дизайн и печат с помощта на 3D принтера Craftbot+, кодиране дизайн на видеоигри с помощта на най-съвременните слушалки за виртуална реалност Oculus Rift S, под ръководството на „Lego Education Trainer“ инструктори.

Повечето от курсовете следват подхода 4C на 'Lego Education': „Свързване – Конструиране – Обмисляне – Продължаване“, където обучаемите се изправят пред предизвикателство с отворен край, което ги поставя в позицията да търсят решения. Изследователският отдел работи с няколко организации по европейски проекти и редица фондове (пр. Еразъм, AMIF, AAL) в областта на образованието и обучението. Едновременно с това предоставя управленска подкрепа за проекти на ЕС на училища и неправителствени организации. През годините е успял да изгради силна местна и международна мрежа, използвана за насърчаване на проекти и инициативи на ЕС. Отделът за разработка на софтуер участва в проектирането, разработването, тестването и оценката на различни инструменти за електронно обучение, платформи, уебсайтове, приложения, портали за оценяване и т.н., основаващи се на нуждите при различните проекти, изпълнявани от организацията.

Emphasys е член на Европейската мрежа за цифрово обучение (DLEARN), заедно с 25 други организации от Европа, целящи да популяризират цифровото програмиране в Европа. Участва и в консултантската група за цифрово програмиране в Кипър.

LOGO

NIKANOR LTD

Никанор ЕООД е създадена през 2002 г. като частна компания, работеща в областта на подбора, обучението на възрастни и като цяло в управлението и развитието на човешкия капитал. През 2003 г. е фирмата е лицензирана от НАПОО, като център за професионално обучение на възрастни.

От 2012 г. Никанор ООД получава и лиценз от НАПОО като Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), предлагащ и професионални консултации за младежи. Фирмата е член на EfVET (една от водещите европейски професионални асоциации, създадена от и за хора, предоставящи професионално образование и обучение (ПОО).

Никанор е един от партньорите, създали международната мрежа Let Her In. Тя представлява публични и частни организации, всяка със собствени квалификации и опит, обединени от желанието си да обменят знания, умения и ценности, като си сътрудничат с организации, инвестиращи в човешкия капитал. Целта на това е премахването на трудностите, с които жените трябва да се борят в ежедневието си- равнопоставеност в образователно, трудово, политическо, социално и гражданско участие. Компанията извършва дейности на територията на цяла България, в зависимост от проектите, по които работи. Предлага образователни обучения за 25 професии и 32 специалности, езикови курсове и такива за комуникативни умения.

Повече от 10 години Никанор работи по европейски проекти на международно ниво.

LOGO

4 EPAL KAVALAS

Професионално-техническо училище с 220 ученици. Институцията предлага образователни възможности за хора, които възнамеряват да разширят своя капацитет от знания и умения и да получат диплома за лицей. Програмите помагат на обучаващите се да се приспособят към технологичните, икономическите, социалните и културните новости. Предоставяйки не само образователни, но и извънкласни дейности, стимулирайки креативността на учениците и улеснявайки тяхното разбиране на различните култури в общ европейски смисъл. Училището има важна роля и в социалния, и в културния им живот. Голяма част от учениците имат затруднения с ученето или специални образователни потребности. В случай, че стандартното обучение в класна стая не отговаря на нуждите им, специално подбрани учители се заемат с тях, като им помагат в допълнителни часове. В областта на доброволчеството училището участва в много от доброволческите акции и събития на общината и си сътрудничи с образователни институции, включително ученици със специални нужди.