LOGO

Stowarzyszenie Oświatowe “EDUKATOR”

Działa w Łodzi od 10 maja 1996 roku na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie współpracowało z wieloma instytucjami, szczególnie w zakresie realizacji projektów społecznych i edukacyjnych: Miasto Łódź, Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości w Łodzi, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa “Partners Network”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi. Ponadto, Stowarzyszenie współpracuje z wieloma szkołami zawodowymi/branżowymi i technicznymi organizując warsztaty oraz szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji młodych ludzi wkraczających na rynek pracy.

LOGO

DOMSPAIN SLU

Jest Firmą Szkoleniowo-Doradczą działającą na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Oferuje różnorodne usługi dla sektora publicznego i prywatnego w Hiszpanii oraz aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowych za pośrednictwem dobrze ugruntowanej sieci partnerów zagranicznych. Kursy i szkolenia realizowane są we własnych siedzibach, jak również w 6 ośrodkach miejskich oraz 5 szkołach podstawowych i średnich w prowincji Tarragona. Firma zatrudnia 40 pedagogów i w każdym roku akademickim kształci około 1400 studentów. DomSpain posiada wysoko wykwalifikowany zespół informatyczny, który zrealizował różnorodne projekty na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie rozwoju platform edukacyjnych. Firma jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia E-Learningu, międzynarodowej sieci profesjonalistów, naukowców i studentów zajmujących się e-learningiem. DomSpain koncentruje się również na zwiększaniu potencjału małych przedsiębiorstw i organizacji, a także na wolontariacie oraz pracy nad kwestiami społecznymi, angażując w swoje działania wszystkich członków społeczności, w tym pracodawców i urzędników państwowych na wszystkich szczeblach.

LOGO

E-Nable Greece

Jest organizacją charytatywną działająca na terenie Grecji i reprezentującą działania greckiej społeczności globalnej e-Nable. Wizją E-Nable Greece jest zwalczanie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, a ponadto wszystkich ludzi, którzy cierpią z powodu braku zasobów i dostępu do edukacji. Misją organizacji jest wykorzystanie nowych technologii, takich jak druk i skanowanie 3D oraz mechatronika do projektowania, produkcji i rozwoju urządzeń wspomagających, a także edukacja szerszego grona odbiorców w celu powielania powyższych rozwiązań oraz promowania czynnego udziału obywateli w lokalnych społecznościach. Zespół e-Nable Greece składa się z profesjonalistów i wolontariuszy, takich jak inżynierowie, nauczyciele, psycholodzy i pracownicy socjalni. Ponadto, organizacja jest członkiem „ATLAS”, Scentralizowanego Systemu Wsparcia Staży dla studentów z Grecji. E-Nable pełni funkcję organizacji przyjmującej studentów na staż, pomagając młodym ludziom w praktykowaniu ich wiedzy akademickiej w dziedzinie inżynierii i usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi.

LOGO

Emphasys Centre

Centrum Emphasys zostało założone w 1998 roku i działa jako Centrum Edukacyjne ICT, Szkoleniowe i Badawcze, akredytowane przez Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży na Cyprze. Z organizacją współpracuje zespół profesjonalistów składający się z ekspertów w dziedzinie ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne), psychologii, socjologii, edukacji, prawa, ekonomii, biznesu, praw człowieka, języków obcych, komunikacji, architektury i projektowania graficznego. Emphasys oferuje usługi dla różnych organizacji publicznych i prywatnych, jak również dla profesjonalistów i osób indywidualnych w każdym wieku i z różnych środowisk. Centrum dzieli się na 4 wzajemnie powiązane ze sobą działy. Dział Edukacji, który oferuje akredytowane kursy informatyczne, takie jak Dyplom na poz. A (GCE A’ Level Computer Science) dla studentów rozpoczynających studia wyższe lub Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) dla profesjonalistów, zapewniając jednocześnie Usługi Doradztwa Zawodowego.

Dział Szkoleń ICT obejmuje dwie w pełni wyposażone jednostki: Dział STEAM i Dział Szkoleń UE. Dział UE koncentruje się na zapewnieniu szerokiej gamy Kursów Mobilności Edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ KA1 dla specjalistów z różnych dziedzin i obywateli UE. Dział STEAM jest w pełni wyposażony w zaawansowane technologicznie narzędzia, tym samym oferując młodym ludziom kursy z zakresu projektowania, łączące robotykę, projektowanie i druk 3D przy użyciu drukarki 3D Craftbot+ oraz kodowania poprzez projektowanie gier wideo przy użyciu najnowocześniejszych zestawów sluchawkowych wirtualnej rzeczywistości, takich jak Oculus Rift S. Kursy te prowadzone są przez instruktorów „Lego Education Trainer”. Większość kursów wykorzystuje koncepcję 4C Lego Education „Połącz - Konstruuj - Kontempluj – Kontynuuj”, gdzie przed uczniami stawia się konkretne wyzwanie, a oni sami poszukują rozwiązań.

Dział Badań wraz z kilkoma organizacjami pracuje nad projektami unijnymi w ramach różnych funduszy (np. Erasmus, AMIF, AAL) w dziedzinie edukacji i szkoleń, a także zapewnia wsparcie menedżerskie nad projektami unijnymi dla szkół i organizacji pozarządowych. Na przestrzeni lat dział zbudował silną sieć lokalną i międzynarodową, wykorzystywaną w promocji projektów i inicjatyw unijnych.

Dział Rozwoju Kształcenia bierze udział w projektowaniu, rozwoju, testowaniu pilotażowym i ocenianiu różnych narzędzi e-learningowych, platform, stron internetowych, aplikacji oraz portali służących do ewaluacji, itp. w zależności od potrzeb wynikających z różnych projektów realizowanych przez organizację. Emphasys wraz z 25 innymi organizacjami z Europy jest członkiem Europejskiej Sieci Nauczania Cyfrowego (DLEARN) mającymi na celu promowanie cyfrowej agendy Europy. Jest też częścią grupy doradczej dla Cyfrowej Agendy Cypru.

LOGO

NIKANOR LTD

Nikanor Ltd powstało w 2002 roku jako prywatna firma działająca w zakresie rekrutacji, szkoleń dla dorosłych oraz zarządzania zasobami ludzkimi i ich rozwojem. W 2003 roku firma uzyskała licencję NAVET jako centrum kształcenia zawodowego dla dorosłych, a następnie w 2012 roku otrzymała kolejną licencję NAVET jako Centrum Informacji i Poradnictwa (CIPO) oferujące konsultacje zawodowe dla młodzieży. Nikanor jest członkiem EfVET (jednego z wiodących europejskich stowarzyszeń zawodowych, które zostało utworzone przez oraz dla szkoleniowców Kształcenia i Szkolenia Zawodowego).

Nikanor jest jednym z partnerów międzynarodowej sieci Let Her In składającej się z organizacji publicznych i prywatnych, z których każda posiada konkretną wiedzę, doświadczenie, umiejętności i wartości, którymi jest gotowa się dzielić, dążąc do współpracy z organizacjami, które inwestują w kapitał ludzki. Celem sieci partnerskiej jest wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie barier, z którymi spotykają się kobiety w ich równym uczestnictwie w edukacji, pracy, polityce, społeczeństwie i życiu obywatelskim.

Firma działa na terenie całej Bułgarii. Oferuje szkolenia dla przedstawicieli 25 profesji i 32 specjalizacji. Oferuje także kursy językowe i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich.

Od ponad 10 lat Nikanor działa na szczeblu międzynarodowym realizując projekty finansowane z funduszy europejskich.

LOGO

4 EPAL KAVALAS

Jest szkołą Zawodową i Techniczną liczącą 220 uczniów. Instytucja zapewnia możliwości edukacyjne osobom, które pragną poszerzać swoją wiedzę lub rozwijać umiejętności. Możliwości te pomagają im dostosować się do rozwoju technologicznego, gospodarczego, społecznego i kulturowego. Szkoła odgrywa istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym, zapewniając nie tylko edukację, ale także zajęcia pozalekcyjne pobudzające kreatywność uczniów i ułatwiające uczniom zrozumienie odmiennych kultur we wspólnym kontekście europejskim. Wielu uczniów uczęszczających do 4 EPAL KAVALAS posiada specjalne potrzeby edukacyjne. Tradycyjne klasy szkolne nie zaspokajają ich potrzeb, więc przydzielani im są specjalnie dedykowani nauczyciele, służący pomocą na dodatkowych zajęciach. Szkoła uczestniczy w wielu akcjach i wydarzeniach z ramach wolontariatu oraz współpracuje z placówkami oświatowymi gromadzącymi uczniów o potrzebach specjalnych.