Nasz projekt

Projekt STEAM3D ma na celu zwiększenie zainteresowania uczniów i nauczycieli szkół średnich kształceniem w zakresie VET (Vocational Education and Training - Kształcenie i Szkolenie Zawodowe), na które nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy. Głównym założeniem projektu jest wzrost zainteresowania karierami STE(A)M wśród tej grupy osób i skłonienie ich do rozwijania swoich kompetencji zawodowych, przekrojowych oraz tych nituzinkowych, które wyróżnią ich na tle pozostałych kandydatów na rynku pracy.

Istnieje wiele rodzajów karier, które mogą być realizowane w ramach STE(A)M, jednakże projekt ten skupia się głównie na dziedzinie inżynierii.

W trakcie jego realizacji zostaną opracowane: przewodnik po “zielonych” praktykach, instrukcje/podręczniki, podcasty i wskazówki, jak również interaktywne materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji dla nauczycieli.

Example image
Bootstrap Themes

Cele

  • Zwiększenie zainteresowania obszarem VET i karierami STEAM;
  • Zwiększone wykorzystanie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) w rozowju kluczowych kompetencji i umiejętności;
  • Pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie problemów środowiskowych, takich jak zmiana klimatu, odnawialne źródła energii, smog i ślad węglowy;
  • Nabywanie i poszerzanie szczegółowej wiedzy w dziedzinie projektowania, technologii i specjalistycznych platform przeznaczonych do projektowania graficznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu wybranych kwestii środowiskowych;
  • Rozwijanie pasji i kompetencji zawodowych prowadzących do wyboru danej ścieżki zawodowej.
Bootstrap Themes

Grupa docelowa

  • szkoły oraz instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, które zapewniają możliwości edukacyjne skupiające się na rozwoju technologicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym;
  • uczniowie średnich szkół zawodowych (15-20), specjalizujący się w inżynierii, którzy zamierzają poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje;

Projekt jest adresowany do następujących grup docelowych:

  • nauczyciele/ edukatorzy w dziedzinie inżynierii, projektowania i ochrony środowiska;
  • inni specjaliści/ profesjonalisci a także decydenci i zainteresowane instytucje, itp.