PRZEWODNIK PO NAJLEPSZYCH ZIELONYCH PRAKTYKACH

Przewodnik Po Najlepszych Zielonych Praktykach jest zestawieniem rozwiązań, które lokalni decydenci mogą zastosować w odpowiedzi na problemy środowiskowe występujące przy projektowaniu nowych dzielnic czy osiedli mieszkaniowych, mostów, dróg, budynków itp.

Przewodnik będzie przedstawiał również pewne zagrożenia, na które jesteśmy narażeni jeśli ZIELONE rozwiązania nie zostaną wdrożone. Wspomniane zagrożenia zostały opracowane na podstawie krajowych badań przeprowadzonych przez kraje partnerskie. Będzie on również zawierać 3 podcasty na temat zielonych dobrych praktyk związanych ze zmianą klimatu, odnawialnymi źródłami energii, smogiem i śladem węglowym.

practice guide
practice guide

KURS PROJEKTOWANIA - „Sztuka Zielonych Dzielnic”

Kurs projektowania „Sztuka Zielonych Dzielnic” ma na celu szkolenie uczniów inżynierii ze średniej szkoły zawodowej z zakresu projektowania Zielonych Dzielnic Przyszłości, przy zachowaniu wszystkich standardów inżynierskich, naukowych, technicznych i środowiskowych. W zakresie wszystkich zagadnień i standardów środowiskowych, uczniowie będą korzystać z Przewodnika Dobrych Zielonych Praktyk (rezultat pracy nr.).

Kurs będzie zawierał materiały dydaktyczne, uzupełniające scenariusze lekcji, wskazówki i ćwiczenia. Będzie on dostępny w sposób konwencjonalny oraz online na Platformie Moodle. Kurs „Sztuka Zielonych Dzielnic” będzie przełomową innowacją edukacyjną dla przyszłych inżynierów i nauczycieli. Będzie on obejmować strukturę/ siatkę dydaktyczną, a także wytyczne dotyczące budownictwa/konstrukcji/inżynierii/matematyki stosowane w planowaniu przestrzennym. Ponadto, w skład kursu wejdą materiały dydaktyczne, uzupełniające scenariusze lekcji, cenne wskazówki w zakresie projektowania eko a także wytyczne dotyczące Systemu Odznak Online.

E-PORTFOLIO MŁODEGO INŻYNIERA (YEP)

Podręcznik E-Portfolio Młodego Inżyniera (YEP) to kompilacja rozwiązań podpowiadających jak stworzyć atrakcyjne e-portfolio z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi cyfrowych. Jest przeznaczone do promocji własnych osiągnięć i ugruntowania pozycji na rynku pracy. Każda osoba wkraczająca na rynek pracy lub zmieniająca zawód czy stanowisko potrzebuje wsparcia w skutecznej utopromocji. Dzięki publikacji YEP użytkownik dowie się jak stworzyć skuteczne e-portfolio i jak odpowiednio organizować istotne informacje z punktu widzenia autopromocji. Ponadto, zdobędzie wiedzę nt. aplikacji, programów i narzędzi przeznaczonych do tworzenia elektronicznego portfolio. Podręcznik stanowił będzie cenny pakiet zasobów ułatwiający stworzenie osobliwego portfolio.

practice guide