PRZEWODNIK PO NAJLEPSZYCH ZIELONYCH PRAKTYKACH

RAPORT PORÓWNAWCZY

...

Raport porównawczy to analiza obecnej sytuacji w krajach partnerskich w odniesieniu do strategii środowiskowej. Obejmuje on takie tematy jak polityka energetyczna, przyszłe trendy, główne wyzwania i zagrożenia oraz ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska.


PODCASTS

Podcasty dotyczą "najlepszych zielonych praktyk" związanych z kluczowymi kwestiami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatyczne, odnawialne źródła energii, smog i ślad węglowy. Tematy te są kluczowe podczas projektowania miast jednocześnie mając na uwadze ekologiczne wyzwania i dynamicznie postępujące zmiany środowiskowe.

Napisy w językach narodowych partnerów można skonfigurować w opcji Ustawienia/Napisy.


PRZEWODNIK PO NAJLEPSZYCH ZIELONYCH PRAKTYKACH

Przewodnik po najlepszych zielonych praktykach to zestawienie rozwiązań, które lokalni decydenci, a nawet firmy mogą zastosować w odpowiedzi na problemy środowiskowe przy planowaniu nowych inwestycji, mostów, dróg, budynków itp. Przewodnik zawiera również zagrożenia w przypadku niewdrażania zielonych rozwiązań, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonych badaniach i raporcie porównawczym.