ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο οδηγός πράσινων καλών πρακτικών: μία συλλογή από λύσεις που οι τοπικοί φορείς λήψης αποφάσεων μπορούν να εφαρμόσουν για να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά προβλήματα στον σχεδιασμό νέων οικισμών, σε γέφυρες, δρόμους, κτήρια κλπ.

Ο οδηγός θα συμπεριλάβει επίσης κάποιους κινδύνους αν οι ΠΡΑΣΙΝΕΣ λύσεις δεν εφαρμοστούν στην βάση των εθνικών ερευνών που γίνονται σε υψηλό επίπεδο έρευνας. Θα συμπεριλάβει επίσης 3 podcasts με θέμα πράσινες καλές πρακτικές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργιας, το καυσαέριο και το ανθρακικό αποτύπωμα.

practice guide
practice guide

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - «ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ»

Πράσινων Τομέων» αποσκοπεί στο να διδάξει τους φοιτητές της μηχανικής των επαγγελματικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πώς να σχεδιάζουν Πράσινους Τομείς του Μέλλοντος διατηρώντας όλα τα μηχανικά, επιστημονικά τεχνικά και περιβαλλοντικά προαπαιτούμενα. Αναφορικά με όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα και προαπαιτούμενα οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το ΙΟ1- τον Οδηγό Πράσινων Καλών Πρακτικών.

Το μάθημα θα συμπεριλάβει διδακτικό υλικό, παρεχόμενα σχέδια μαθήματος, συμβουλές και δραστηριότητητες. Το μάθημα θα διατίθεται με τον συμβατικό τρόπο και διαδικτυακά στην πλατφόρμα Moodle. Το μάθημα «Η Τέχνη των Πράσινων Περιοχών» θα αποτελεί ένα ρηξικέλευθο, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για τους μελλοντικούς μηχανικούς και δασκάλους. Το μάθημα μπορεί να εφαρμοστεί συμβατικά και διαδικτυακά. Θα συμπεριλαμβάνει: το διδακτικό πλαίσιο/ διαβάθμιση, οδηγίες στην κατασκευή/ μηχανική/μαθηματικά που εφαρμόζονται στον σχεδιασμό τοπίου, διδακτικά υλικά, σχέδια μαθήματος και συμβουλές, προσαρμογή του μαθήματος για την πλατφόρμα Moodle, κατευθυντήριες οδηγίες για το διαδικτυακό σύστημα αξιολόγησης Badge, διαδικασία αξιολόγησης, πιλοτικό στάδιο και μετάφραση.

ΤΟ Ε-PORTFOLIO ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το εγχειρίδιο του e-Portfolio ενός νέου μηχανικού είναι μια συλλογή λύσεων για το πώς μπορεί να δημιουργήσει κάποιος ένα ελκυστικό e-Portfolio με την χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλίων για να προάγει τις επιτυχίες του/ τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την θέση του στην αγορά εργασίας. Ο κάθε ένας που εισέρχεται στην αγορά εργασίας ή αλλάζει επάγγελμα ή θέση θα χρειαστεί υποστήριξη στις δραστηριότητες αυτοπαρουσίασής του. Το εγχειρίδιο θα βοηθήσει τον χρήστη να μάθει πώς να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό e-Portfolio και πώς να δομήσει τις σχετικές πληροφορίες. Ο χρήστης θα μάθει σχετικά για τις εφαρμογές, τα προγράμματα και τα εργαλία για να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό Portfolio. Θα είναι ένα πακέτο πόρων που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε στην δημιουργία του δικού σας Portfolio.

practice guide