Το πρόγραμμά μας

Το πρόγραμμα STEAM3D έχει στόχο να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕΚ, καθώς πρόκειται να έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει σκοπό να αυξήσει το ενδιαφέρον στην εύρεση κύριας εργασίας και να τους κατευθύνει προς το να αναζητήσουν επαγγελματικές και βασικές δεξιότητες, καθώς και τις μη συνήθεις ικανότητες που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους υποψηφίους στην αγορά εργασίας.

Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που μπορούν να καλυφθούν μέσω του STE(A)M και αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα της μηχανικής.

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης και εφαρμογής του προγράμματος, θα παραχθούν ένας οδηγός πρακτικής, εγχειρίδια, podcasts, και κατευθυντήριες γραμμές καθώς και διαδραστικά εποπτικά μέσα διδασκαλίας και σχέδια μαθήματος για εκπαιδευτικούς.

Example image
Bootstrap Themes

Στοχοι

  • Να αναπτύξει το ενδιαφέρον στην ΕΕΚ και τις πρωτογενείς θέσεις εργασίας.
  • Να ενισχύσει την προσέγγιση σε ικανότητες και δεξιότητες κλειδιά, βασιζόμενα στην πρωτογενή εργασία.
  • Να βελτιώσει την γνώση και την επίγνωση περιβαλλοντικών θεμάτων όπως η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργιας, το καυσαέριο και το ανθρακικό αποτύπωμα.
  • Να αποκτηθεί και να ενισχυθεί η συγκεκριμένη γνώση στο σχέδιο, την τεχνολογία και τις εξειδικευμένες πλατφόρμες λογισμικού για γραφιστικό σχέδιο λαμβάνοντας υπόψιν τα επιλεγμένα περιβαλλοντικά θέματα.
  • Να αναπτύξει έντονο ενδιαφέρον και επαγγελματικές δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Bootstrap Themes

Κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε

  • Σπουδαστές δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (15-20) με εξειδίκευση στη μηχανική που σκοπεύουν να διευρύνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.
  • Σχολές ΕΕΚ/οργανισμοί ΕΕΚ, Φορείς που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες με επίκεντρο την τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτικοί στον τομέα της μηχανικής, του σχεδιασμού, του περιβάλλοντος, - άλλοι επαγγελματίες/φορείς πρακτικής εκαπίδευσης/ άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς και οργανώσεις, φορείς χάραξης πολιτικής κ.λπ.

Συνολικά, το έργο θα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες:

  • Σπουδαστές ΕΕΚ
  • Εκπαιδευτές/εκπαιδευτές/οργανισμοί/ιδρύματα ΕΕΚ