Нашият проект

Проектът STEAM3D има за цел да повиши интереса на студентите и учителите към професионалното образование и обучение (ПОО), което ще бъде актуална тенденция на пазара на труда. По-конкретно, проектът се стреми да популяризира STE(A)M (науки, технологии, инженерство, математика) кариерите и да мотивира заинтересованите да подобрят професионалните си умения, както и не толкова съществените такива, които ще ги отличат от останалите кандидати на пазара на труда.

Има различни кариери в рамките на STE(A)M, като този проект се фокусира главно в областта на инженерството.

По време на разработването и изпълнението му, ще бъдат изготвени практически наръчници, ръководства, подкасти, насоки, както и интерактивни учебни материали и планове на уроци предназначени за ползване от учителите.

Example image
Bootstrap Themes

Цели

  • Повишаване на интереса към ПОО и кариери в STEAM областта;
  • Увеличаване на STEAM-базирания подход за ключови умения и способности;
  • Подобряване на знанията и запознатостта относно проблемите в околната среда, като глобалното затопляне, възобновяемите енергийни източници, смог и въглероден отпадък;
  • Надграждане и усъвършенстване на придобитите специфични знания в областта на дизайна, технологиите и специализираните софтуерни платформи за графичен дизайн, които вземат под внимание споменатите екологични проблеми;
  • Развиване на професионални умения, които да подпомагат избора на кариера;
Bootstrap Themes

Целева група

  • Ученици от средните училища за ПОО (15-20), специализирани в областта на инженерните науки, които възнамеряват да разширят своите знания, умения и компетентности.
  • Училища за професионално образование и обучение/организации предоставящи такива професионални курсове, институции, които предоставят образователни възможности с фокус върху технологичното, икономическото, социалното и екологичното развитие. Учители/преподаватели в областта на инженерството, дизайна, околната среда. Други професионалисти/практици/заинтересовани институции и организации.

Като цяло проектът ще бъде насочен към следните групи:

  • Ученици в областта на ПОО
  • Обучители/преподаватели/организации/институции в областта на ПОО