...
Steam3D Academy

"Промяната на климата е една от най-големите кризи, пред която човечеството някога се е изправяло."
- Greta Thunberg

Виж листовката

Newsletters


Новини

...

Добри екологични практики

...

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС - "Изкуството на зелените квартали"

...

Наръчник на YEP

...

Устойчивост чрез 3D принтиране

...

Устойчив дизайн в професионалното образование

...

Приемане на кръговата икономика: Преосмисляне на управлението на ресурсите за устойчиво бъдеще

...

Проектът STEAM3D и правата на природата

...

Овластяване на утрешните иноватори: Планове за уроци по устойчив дизайн