LOGO

Stowarzyszenie Oświatowe “EDUKATOR”

Λειτουργεί στο Lodz από τις 10 Μαίου του 1996, βασισμένο στον νόμο περί συλλόγων, έχοντας νομικό πρόσωπο. Ο σύλλογος έχει συνεργαστεί με πολλούς φορείς, ειδικά στο πλαίσιο της εφαρμογής κοινωνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως: Δήμος του Lodz, Ίδρυμα Inkubator Przedsiębiorczości στο Lodz, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich στο Lodz, Δίκτυο Συνεργατών Międzynarodowe Centrum Partnerstwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej στο Lodz (Περιφεριακό Ταμείο για την Περιβαλλοντική Προστασία και τη Διεχείρηση των Υδάτων), Kuratorium Oświaty στο Lodz (Τμήμα Εκπαίδευσης). Εξάλλου, ο Σύλλογος συνεργάζεται με πολλά Επαγγελματικά και Τεχνικά σχολεία, διοργανόνωντας εργαστήρια και μαθητίες που έχουν ως στόχο να αναπτύξουν τα προσόντα των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

LOGO

DOMSPAIN SLU

Είναι μια εταιρία Κατάρτισης και Συμβουλευτικής που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή σχέδια μέσα από ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο συνεργατών στο εξωτερικό. Τα μαθήματα και τα προγράμματα κατάρτισης εφαρμόζονται σε ιδιόκτητο κτήριο καθώς και σε 6 κοινωτικά κέντρα και 5 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαρχία της Tarragona. Απασχολούνται 40 εκπαιδευτές και συμμετέχουν περίπου 1400 μαθητές ανά ακαδημαικό έτος. Η DomSpain έχει μια ομάδα υψηλά καταρτισμένη στην τεχνολογία πληροφορικής που έχει εφαρμόσει διάφορα προγράμματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που σχετίζονται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών. Η DomSpain είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης E-Learning, ενός διεθνούς δικτύου από επαγγελματίες, ερευνητές και σπουδαστές E-Learning. Επίσης, επικεντρώνεται στο να ενδυναμώσει την ικανότητα επιχειρήσεων και οργανισμών μικρού μεγέθους καθώς και εθελοντών, που εργάζονται σε κοινωνικά θέματα, εμπλέκοντας στις δραστηριότητές της, όλα τα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων εργοδοτών και κυβερνητικών αξιωματούχων σε όλα τα επίπεδα.

LOGO

E-Nable Greece

Είναι μια εθελοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύει τις δραστηρίοτητες της παγκόσμιας κοινότητας e-Nable στην Ελλάδα. Το e-Nable Ελλάδας έχει ένα όραμα για τον αγώνα ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων με αναπηρίες καθώς και κάθε ανθρώπου που υποφέρει από ελλείψεις πόρων, εκπαίδευσης και ευκαιριών. Η αποστολή του e-Nable Greece είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, η τρισδιάστατη σάρωση και τα Mechatronics για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την εξέλιξη βοηθητικών συσκευών και την κατάρτιση του ευρέως κοινού με σκοπό άλλοι άνθρωποι να δράσουν ως πολλαπλασιαστές και να προάγουν τον ενεργό ρόλο των πολιτών στις τοπικές κοινότητες. Η ομάδα του e-Nable Ελλάδας αποτελείται από ένα σύνολο επαγγελματιών και εθελοντών όπως μηχανικοί, δάσκαλοι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Τέλος, η e-Nable Greece είναι μέλος του “ATLAS”, ενός κεντρικού συστήματος υποστήριξης μαθητείας για τους μαθητές της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η E-Nable λειτουργεί ως ο οργανισμός υποδοχής για θέσεις μαθητείας, βοηθώντας νέους να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή την ακαδημαική τους γνώση στον τομέα της μηχανικής και των υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες.

LOGO

Emphasys Centre

Το Emphasys Centre ιδρύθηκε το 1998, και λειτουργεί ως Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο και Κέντρο Κατάρτισης στην Πληροφορική, που έχει εγκριθεί από το Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Επανδρώνεται από μια ισχυρή ομάδα επαγγελματιών η οποία συμπεριλαμβάνει ειδικούς της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Εκπαίδευσης, της Νομικής, των Οικονομικών, των Επιχειρήσεων, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Γλωσσων, της Επικοινωνίας, της Αρχιτεκτονικής και του Γραφιστικού Σχεδίου. Το Emphasys προσφέρει τις υπηρεσίες του σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ποικίλων δραστηριοτήτων, καθώς και σε επαγγελματίες και άτομα όλων των ηλικιών και υπόβαθρων. Οργανώνεται σε 4 αλληλοσχετιζόμενα τμήματα. Το Εκπαιδευτικό Τμήμα το οποίο προσφέρει επικυρωμένα και αναγνωρισμένα μαθήματα πληροφορικής, όπως το GCE A’ Level στην Επιστήμη των Υπολογιστών για μαθητές που συμμετέχουν στα HEIs ή στο European Computer Driving License (ECDL) για επαγγελματίες, ενώ επίσης παρέχει και Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το τμήμα εκπαίδευσης στην Πληροφορική περιλαμβάνει δύο πλήρως εξοπλισμένες μονάδες. Την μονάδα STEAM και την Ευρωπαική Μονάδα Κατάρτισης. Η Ευρωπαική μονάδα Κατάρτισης επικεντρώνεται στην προμήθεια μιας ευρείας επιλογής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας Erasmus+ KA1 για επαγγελματίες και πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης. Η μονάδα STEAM είναι πλήρως εξοπλισμένη με εργαλεία υψηλής τεχνολογίας με σκοπό να προσφέρει συναφή μαθήματα που απορρέουν από το πρόγραμμα σε νέους, που συνδυάζουν την Ρομποτική, το Τρισδιάστατο Σχέδιο και την Τρισδιάστατη Εκτύπωση με την χρήση του Τρισδιάστατου Εκτυπωτή Craftbot+, και την κωδικοποίηση μέσω του Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών χρησιμοποιώντας συσκευές Εικονικής Πραγματικότητας τελευταίας τεχνολογίας όπως το Oculus Rift S καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές ‘Lego Education Trainer’. Τα περισσότερα από τα μαθήματα ακολουθούν την Προσέγγιση 4C του Lego Education «Συνέδεσε-Κατασκεύασε-Σκέψου-Συνέχισε» όπου οι μαθητευόμενοι αντιμετωπίζουν μια πρόκληση που είναι ελεύθερη η οποία τους βάζει στην θέση αυτού που αναζητά λύση.

Το Τμήμα Έρευνας συνεργάζεται με πολλούς οργανισμούς σε προγράμματα της Ευρωπαικής Ένωσης υπό την αιγίδα ενός αριθμού ταμείων (πχ. Erasmus, AMIF, AAL) στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρέχοντας ταυτόχρονα διοικητική υποστήριξη για προγράμματα της Ευρωπαικής Ένωσης προς σχολεία και ΜΚΟ. Με τον καιρό έχει χτίσει ένα ισχυρό τοπικό και διεθνές δίκτυο, που χρησιμοποιείται στην προαγωγή των Ευρωπαικών προγραμμάτων και προωτοβουλιών.

Το Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού εμπλέκεται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την δοκιμαστική λειτουργία και την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων, πλατφορμών, ιστοσελίδων, εφαρμογών και πυλών βαθμολόγησης κλπ e-learning βασισμένο στις ανάγκες των διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόζονται από τον οργανισμό. Το Emphasys είναι μέλος του Ευρωπαικού Δικτύου Ψηφιακής Εκπαίδευσης (DLEARN) μαζί με 25 άλλους οργανισμούς, από την Ευρώπη που στοχεύουν στο να προάγουν την ψηφιακή agenda της Ευρώπης και μέρος της συμβουλευτικής ομάδας για την Ψηφιακή Agenda της Κύπρου.

LOGO

NIKANOR LTD

Το Nikanor Ltd ιδρύθηκε το 2002 ως μια ιδιωτική εταιρεία που εργάζεται στον τομέα της στελέχωσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαχείρησης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Το 2003 αδειοδοτήθηκε από το NAVET ως κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων. Από το 2012 το Nikanor Ltd αδειοδοτήθηκε επίσης από το NAVET ως κέντρο για την Πληροφόρηση και την Καθοδήγηση (CIPO) και προσφέρει επαγγελματική συμβουλευτική για νέους. Το Nikanor είναι μέλος του EfVET (ενός από τους προεξέχοντες πανευρωπαικούς επαγγελματικούς συνδέσμους που έχουν δημιουργηθεί και από τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτησης (ΕΕΚ)).

Το Nikanor είναι ένα ιδρυτικό στέλεχος του διεθνούς δικτύου Let Her In. Το Let Her In αποτελείται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ο καθένας με την δική του ειδίκευση και εμπειρία, έτοιμους να μοιραστούν την γνώση, τις δεξιότητες και τις αξίες τους και να συνεργαστούν με οργανισμούς που επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο με σκοπό να καταρρίψουν τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην εκπαίδευση, την εργασία, την πολιτική, κοινωνική συμμετοχή, και την συμμετοχή τους στα κοινά.

Η εταιρία λειτουργεί σε όλη την επικράτεια της Βουλγαρίας, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει. Προσφέρει εκπαιδευτική κατάρτιση σε 25 επαγγέλματα και 32 ειδικότητες, γλωσσικά μαθήματα και εκπαίδευση μη τεχνικών δεξιοτήτων.

Σε διεθνές επίπεδο το Nikanor εργάζεται με ευρωπαικά προγράμματα για περισσότερα από 10 χρόνια.

LOGO

4 ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

Είναι ένα Επαγγελματικό και Τεχνικό σχολείο 220 μαθητών. Το ίδρυμα παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε ανθρώπους που προτίθενται να επεκτείνουν την γνώση ή τις δεξιότητές τους και να λάβουν επίσης και απολυτήριο λυκείου. Προσφέρουν σε αυτούς εκπαιδευτικές ευκαιρίες οι οποίες τους βοηθούν να προσαρμοστούν στην τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιστιστική ανάπτυξη. Το σχολείο παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, παρέχοντας όχι μόνο εκπαίδευση αλλά επίσης και εξωσχολικές δραστηριότητες, ερεθίζοντας την δημιουργικότητα των μαθητών και διευκολύνοντας την κατανόησή τους ως προς τους διαφορετικούς πολιτισμούς σε ένα κοινό Ευρωπαικό πλαίσιο. Πολλοί από τους μαθητές του έχουν μαθησιακά προβλήματα και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το περιβάλλον της μέσης τάξης δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους, οπότε ιδιαίτερα οφοσιωμένοι καθηγητές τους βοηθούν με επιπλέον μαθήματα. Στον τομέα του εθελοντισμού, το σχολείο μας συμμετέχει σε πολλές από τις εθελοντικές δράσεις και διοργανώσεις του δήμου και συνεργάζεται με εκπαιδευτικές δομές που συμπεριλαμβάνουν μαθητές με ειδικές ανάγκες.