PLATFORMA EDUKACYJNA

PRZEWODNIK STEAM3D

...

"Projekt STEAM3D ma na celu zwiększenie zainteresowania uczniów i nauczycieli szkół średnich kształceniem zawodowym z powodu przyszłego zapotrzebowania na specjalistów na rynku pracy. Celem niniejszego przewodnika jest zapoznanie uczniów kształcenia zawodowego, studentów kierunków inżynieryjnych, nauczycieli i edukatorów, jak również projektantów ze strategiami, które można zastosować przy opracowywaniu „zielonego/zrównoważonego projektowania”, a także przedstawienie kilku praktycznych technik, które mogą pomóc przyszłym praktykom osiągnąć cel, jakim jest zielone projektowanie, a tym samym wnieść znaczący wkład w zrównoważony rozwój obszarów miejskich."


PRZEWODNIK OB (Open Badges)

Open Badges to innowacyjny system stosowany w USA i wielu krajach UE do walidacji i uznawania efektów uczesnia się z wykorzystaniem technologii AI, oferowany jako otwarty zasób edukacyjny. Odznaka Open Badge to zweryfikowany wizualny dowód danego osiągnięcia. Zawiera część wizualną (obraz) oraz metadane, które są zakodowane w obrazie.

Aby dowiedzieć się więcej o tym innowacyjnym systemie walidacji wiedzy, przeczytaj nasz przewodnik po OB.


Kurs projektowania „Sztuka Zielonych Dzielnic”

Celem kursu jest nauczenie uczniów kierunków inżynieryjnych z zawodowych szkół średnich projektowania Zielonych Dzielnic Przyszłości z zachowaniem wszelkich standardów inżynierskich, naukowych, technicznych i środowiskowych.

Kurs obejmuje materiały dydaktyczne, bezpłatne plany lekcji, wskazówki i aktywności. Kurs dostępny jest w formie online na Platformie Moodle. Kurs „Sztuka Zielonych Dzielnic” to przełomowa innowacja edukacyjna dla przyszłych inżynierów i nauczycieli.