Ръководство: Добри екологични практики

СРАВНИТЕЛЕН ДОКЛАД

...

Сравнителният доклад представлява анализ на настоящата ситуация в страните партньори във връзка с екологичната стратегия. Той обхваща теми като енергийна политика, бъдещи тенденции, основни предизвикателства и заплахи и законодателство в областта на околната среда.


PODCASTS

Подкасти за "добри зелени практики", свързани с ключови екологични въпроси като изменението на климата, възобновяемите енергийни източници, смог и въглеродния отпечатък. Тези теми са от решаващо значение при проектирането на градове и едновременното справяне с екологичните предизвикателства и промени.

Субтитрите на езиците на проекта могат да бъдат конфигурирани в опцията Настройки/Субтитри.


РЪКОВОДСТВО ЗА ДОБРИ ЗЕЛЕНИ ПРАКТИКИ

Ръководството за добри зелени практики е сборник с решения, които местните политици или компании могат да прилагат, за да отговорят на екологичните проблеми при планирането на нови строежи, мостове, пътища, сгради и т.н. Ръководството включва и заплахите за неприлагане на зелени решения, основани на предишни изследвания и сравнителен доклад.